Usuń dane osobowe z occhialiretro.com


Ta strona wyjaśnia, jak zażądać usunięcia niektórych rodzajów danych osobowych z witryny occhialiretro.com

W jakim celu occhialiretro.com wykorzystuje moje dane?

occhialiretro.com przetwarza Twoje dane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Czyniąc to, oczywiście przestrzegamy zasad prawa o ochronie danych przy przetwarzaniu danych osobowych. Dlatego co do zasady przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celach wyjaśnionych na stronie przetwarzania danych i zadeklarowanych w momencie ich zbierania. Wykorzystujemy Twoje dane zgodnie z surowymi niemieckimi i unijnymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli chcesz dochodzić swojego prawa do informacji lub do bycia zapomnianym na podstawie Art. 15-22 RODO, w tym cofnięcia zgody w celach marketingowych, skontaktuj się z Administratorem Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@occhialiretro.com opisując w temacie e-maila: „usunięcie danych osobowych” lub za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Sprawdzimy Twoją prośbę i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Możliwe jest również pobranie danych osobowych zapisanych przez occhialiretro.com w formacie .pdf lub .csv w następujący sposób:

1: Zaloguj się do swojego osobistego obszaru: zaloguj się

2: Z menu po lewej stronie kliknij "Moje dane osobowe"

3: Pobierz swoje dane osobowe, wybierając format pdf lub csv.

Masz prawo do zmiany wszelkich danych osobowych, które znajdziesz na stronie „moje dane osobowe”. W przypadku jakichkolwiek innych wniosków dotyczących sprostowania i / lub usunięcia danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Sprawdzimy Twoją prośbę i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

close

Wishlist